BELEDİYE TARİHİ

Belediyelerin tarihi, Romalılar Devrine kadar uzanır. Orta Çağda yarı bağımsız “KOMÜN” ler meydana gelirken M.1835 yılında İngiltere’de bir ıslahat hareketiyle “BELEDİYE” Teşkilatı kurulmaya başlandı.

Osmanlılar Devrinde belediye ve İslamlığın ilk devirlerinde belediye görevlerini yürütenlere “Muhtesip” denirdi. Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimattan önce belediye görevlerini Kadı’larla (Muhtesipler) yürütürdü.

Yurdumuzda ilk belediye idaresini kurma çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve Tanzimattan sonra Fransız Komün idaresinden örnek alınarak H.1271-M.1855 yılında İstanbul’da Beyoğlunda (Altıncı Daire-i Belediye) adıyla kuruldu.

Karapınar Belediyesi ise 1868 yılında çıkarılan bir fermanla İlçe olmuş, 1882 yılında ise Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1934 yılında Sultaniye ismi KARAPINAR olarak değiştirilmiştir.