BELEDİYEMİZE AİT 4 ADET ARAÇ İHALEYLE SATIŞA ÇIKIYOR

Karapınar Belediyesi

BELEDİYEMİZ ARAÇ ENVANTERİNDE BULUNAN VE HİZMET KONUSU KALMAYAN 4 ADET ARAÇ’IN İHALEYLE SATIŞINA AİT ÖZEL SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

1. Belediyemiz araç envanterinde bulunan ve hizmet konusu kalmayan ait 4 adet araç 2886 Sayılı ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma ile satılacaktır. 

                2. İhale 03.10.2019 Tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            3. Söz konusu 4 adet araç’ın muhammen bedelleri ve geçici teminatları;

 

S.

No

Plakası

Markası

Cinsi

Modeli

Şasi No

Motor No

Muhammen Bedel ( TL )

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

( TL )

1

42 L 3918

Mercedes Benz 0308

Otobüs

1988

 37307310214905

36098110110545

10.000,00.-

300,00.-

2

42 L 1017

Man 22.190 HN

Arazöz

1984

 23684654

TH866660846HMY

11.000,00.-.

330,00.-

3

42 L 4238

Levent 1.8

Kamyonet

1991

 21938W

18V823BD41869

2.500,00.-

75,00.-

4

42 L 5323

Bmc 110 08 FH

Çöp Kamyonu

1993

 3501999

4BT50702197

5.000,00.-

150,00.-

dir.

            4. Söz konusu 4 adet araç’ın bedelleri ihale gününü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar peşin olarak tahsil edilecektir. İsteklilerin ihaleye çıkarılan araçların her birine ayrı ayrı teklif verebileceği gibi, bir istekli satışa çıkarılan tüm araçlar içinde teklif verebilecektir.

5. Söz konusu 4 adet araç’ın bedelleri peşin olarak tahsil edilmeden teslimi yapılmayacaktır.

6. Belediye Encümeni gerekçesini kararında belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7. Belediyemizde daha önceden ihaleye girip de günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye alınmazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.

8. Belediyemizden söz konusu 4 adet araç’ı satın alan kişi, kuruluş veya şirket ile Belediyemiz arasında herhangi bir itilaf halinde yargı mercileri Karapınar Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.

9. İhaleye katılıp 4 adet araç’ın hepsini, birkaçını veya birini alan kişi, kuruluş veya şirket sonradan araçları almaktan vazgeçerse yatırmış olduğu teminat Belediyemize irat kaydedildiği gibi, 4 adet araç’ın 2 inci defa ihaleye çıktığında birinci ihaledeki fiyattan daha düşük satılırsa Belediyemizin kaybı olan birinci ihale ile ikinci ihale arasındaki fark ilk alandan tahsil edilir.

           10. İhaleden önce Karapınar belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı alınacaktır.

 

              Yukarıda yazılı ( 10 ) maddelik 4 adet araç satış şartnamesi Belediye Encümenince hazırlanarak tanzim ve imza altına alınmıştır.20.09.2019  

 

          

 

 

          Encümen  Başkanı                                                  Üye                                                   Üye

                            

             Mehmet YAKA                             Tahir DOĞANAY                               Osman ARI   

            Belediye Başkanı                              

 

 

                                                             Üye                                                                               Üye

                                                                          

                        Süleyman KILIÇLI                                                         Yaşar Ali SELÇİK

                    Mali Hizmetler Müdürü                                                  Emlak İstimlak Müdürü