Meclis Gündemi


T.C.
KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :E-62670795-105.02-                                                                                                                                            07.05.2021

Konu :2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

DAĞITIM YERLERİNE

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, 2021 yılı, MAYIS ayı olağan toplantısını yapmak üzere 17.05.2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30 da Belediye Meclis salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis Üyelerimizin toplantıda hazır bulunmalarını tebliğ ve rica ederim.
 

GÜNDEM
 

 1. İlçemiz Apak mahallesi, 337 ada, 1 parselde bulunan eğitim alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili 12.04.2021 Tarihli Komisyon Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü,
 2. İlçemiz sınırları içerisinde uygulanmak üzere; " 2010 yılından önce yapı ruhsatı almış olan ve bodrum katın iskan edilmemesi şartıyla su basman kotu binanın kot aldığı yol cephesinde (+0.00) kotu ile (+00) kotu arasında ruhsatlandırılabilir." şeklinde ruhsat işlemlerine esas olmak 12.04.2021 Tarihli Komisyon Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü,
 3. Otopark Ücret Tarifesi İşlemleri Hk.,
 4. Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 34 ve 35 nolu parsellerde Plan Değişikliği teklifi,
 5. Bedelsiz Araç Devralınması Hk,
 6. İş Makinası Alımı Hk.
 7. Hotamış Mahallesinde Bulunan Taşınmazlar İle İlgili Kiralama Hakkında Yetki Verilmesi,
 8. 2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülerek Karar Alınması,
 9. Arsa Hisse Satışı,
 10. Zafer Mahallesi, 2161 ada, 1 nolu parselin satın alınması,
 11. Hankapı mahallesi, 615 ada, 6, 13 ve 14 nolu parsellerin 6306 sayılı kanun kapsamındadeğerlendirilmesi.

Mehmet YAKA

Belediye Başkanı