Meclis Gündemi

T.C.
KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı :E-62670795-105.06.01-1804                                                                                                       02.04.2021

Konu:2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı Gündemi
 

                                               DAGITIM YERLERINE

 

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince, 2021 yılı, NİSAN ayı olağan toplantısını yapmak üzere 06.04.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Meclis salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte Meclis Üyelerimizin toplantıda hazır bulunmalarını tebliğ ve rica ederim.

 

Mehmet YAKA
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM
1. 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü

2. 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ve Kabulü,

3. Meclis Katip Üye ve Meclis Birinci , İkinci Başkan Vekili Seçimi,
4. Encümen Üyesi Seçimi,
5. Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarımsal Kalkınma Komisyonu Üyelerinin Seçimi,
6. Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi ve Meclisin Tatil Yapıp Yapmama Hususu,
7. Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası,
8. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası,
9. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası,
10. İdari ve Teknik İşler Politikası,
11. İlçenin Apak mahallesi, 337 Ada, 1 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin görüşülmesi,
12. İlçemizde Sosyal Konut Alanı için hazırlanan Zafer Mahallesi, 133232 nolu sokağın revizyon imar planı sonrası Cadde statüsü kazandığından cadde isminin belirlenmesi hususu.
13. İlçemizde Sosyal Konut Alanı için hazırlanan Zafer Mahallesi, Nasreddin Hoca Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi arasına revizyon imar planı sonrası yeni bir Cadde oluştuğundan cadde isminin belirlenmesi hususu.
14. İlçe Sınırları içerisinde uygulanmak üzere Ruhsatlandırma İşlemleri ile ilgili karar alınması,
15. Adalet mahallesinde bulunan Gülhane Ağaçlandırma Sahasının Hayrettin Karaca Parkı olarak isimlendirilmesi hususu,
16. İlçenin Çeşitli mahallelerinde Arsa Satışları İçin Yetki Verilmesi,
17. Sandıklı Mahallesinde Bulunan 2876 Ada, 3 Nolu Parselin Tahsis İşlemi.