BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELERİ

Karapınar Belediyesi

Mehmet YAKA

Belediye Başkanı

Karapınar Belediyesi

Osman ARI

ünvan

Karapınar Belediyesi

Tahir Doğanay

ünvan

Karapınar Belediyesi

Süleyman KILIÇLI

Mali Hizmetler Müdürü

Karapınar Belediyesi

Yaşar Ali SELÇIK

Emlak Istimlak Müdürü