BELEDİYE MECLİSİ AYI OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Ağustos Ayı Olağan toplantısını yapmak üzere 06.08.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30’da Belediye Meclis Salonunda gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın Başkanlığında meclis üyelerinden Mustafa Kurum, Halil Aker, Osman Arı, Erol Parlak, Tayfur Altıntaş, Necati Kardaş, Mustafa Köklüsoy, Tahir Doğanay, Ahmet Uğurlu, Şenel Küçükdurmuş, Dündar Mehmet Taşçı, Mustafa Yazgan, Hamdi Güngör (izinli), Ufuk Boztaş, Asım Yeşilyurt katıldı.

Gündem Maddelerinden 1. si norm kadrodaki dolu kadrodaki iptal ve ihdasın yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Madde 2 İlçemizde muhtelif mahallelerde belediyemize ait bulunan gayrimenkullerin ve eski belediye düğün salonunun satışının yapılması hususu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Eski Belediye Düğün Salonunda taban alanı kat sayısı  0.40- katlar oranı kat sayısı 2.40 olarak belirlenmesi için ek gündeme alınması oy birliği ile, imar komisyonuna havale edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Komisyon kararı okunarak 2.40 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Ağustos ayı Meclis toplantısı kapanışı oy birliği ile kabul edildi.