Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısını Yaptı

Karapınar Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.Maddesi gereğince Haziran ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 03.06.2019 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Meclis Salonunda günden maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın Başkanlığında toplandı. 5393 Sayılı Belediye kanunun 20. maddesine istinaden Haziran ayı olağan toplantısı gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı ve Haziran meclis toplantısının kapanışı oy birliği ile kabul edildi.