BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

Karapınar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Mayıs Ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 01.06.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30 da Belediye Meclis Salonun da Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce ek gündem maddesinin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
 

Gündem Maddesi 1: Fevzipaşa Mahallesi, 1591 ada, 34 ve 35 nolu parsellerde Plan Değişikliği teklifi ile ilgili 25.05.2021 Tarihli Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 2: İlçemiz Reşadiye mahallesi sınırları içerisinde 2034 ada, 52 nolu parsel ile 2103 ad, 2 nolu parsel için hazırlanan İmar Plan Değişikliği Teklifi görüşülerek İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 3: İlçemiz Gaziosmanpaşa mahallesi, 248 ada, 24 nolu parsel batısında trafo alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekle uygulama İmar Planı değişiklik teklifi İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 4: İlçemiz Selimiye, Çetmi ve Kale mahalleleri sınırları içerisinde bulunan M31-D-01-C-2-C,M31-D-02-D, M31-D-01-C-C-3-B, M31-D-02-D-4-A paftalarına isabet eden alanlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi İmar Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5: Arsa Satışı hususu görüşülerek encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 6: 2021 Yılı Ücret Tarifesi Otopark Ücreti Komisyon Kararı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 7: Hobi Bahçeleri hakkındaki madde görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Birinci oturuma 15 dk ara verildikten sonra Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen 7’inci madde komisyondan gelen rapor görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde başka madde olmadığından dolayı Haziran ayı meclis toplantısı oy birliği ile kapatıldı.