Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısını Yaptı

 

 

Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısını Yaptı

Karapınar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Mart Ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 02.03.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:30 da Belediye Meclis Salonun da Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce ek gündem maddesinin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 1 Adalet Mahallesinde Bulunan Park Alanında Yaya Yolu Düzenlenmesine Dair 12.02.2021 Tarihli Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 2 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinin Kırsal YerleşimAlanı Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 12.02.2021 Tarihli Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 3 İlçemiz Zafer Mahallesinde Belediyemiz Adına Kayıtlı 117 Ada, 1 Nolu Parsele 1/1000 Ölçekli İlave veRevizyon Uygulama Plan Değişikliği 12.02.2021 Tarihli Komisyon Raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 4 Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Vinç Ekipmanlı Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Alımı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 5

Taşınmaz Karalaması İçin Yetki Verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 6

2021 Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması hususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 7

İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan Arsa satışlarına yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 8

Pınarbaşı Mahallesi 165 ada, 6 parselde Plan Değişikliği talebi hususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9

Kesmez Mahalle Merkezi 1/1000 İlave Uygulama İmar Planı teklifi hususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 10

Küçükaşlama Mahalle Merkezi Uygulama İmar Plan Teklifi hususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 11

Cumhuriyet mahallesinde bulunan 1650 ada, 17 parselde İmar Plan Değişikliği Talebi hususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 12

Apak mahallesinde bulunan 338 ada 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği Talebihususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 13

KARYEM A.Ş nin 2021 yılı içerisinde yapılacak olan 2020 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısında belediyemizi temsil etmek üzere Ahmet Uğurlu asil Mustafa Köklüsoy yedek temsilci olarak görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Mehmet Yaka Mart Ayı Olağan toplantısını başka gündem maddesi olmadığından birinci birleşim toplantısının kapatılması teklifini ve ikinci birleşim toplantısının 05.03.2021 Cuma günü saat 14.00 da toplanılması hususunu sunarak oy birliği ile kabul edildi.