KARAPINAR BELEDİYESİ 2020‘NİN İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Karapınar Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı 07.01.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın Başkanlığında yapıldı.5393 Sayılı Belediye kanunun 20. Maddesine istinaden Ocak ayı olağan toplantısı gündem maddeleri şöyle;

Gündem 1: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Meclis Üyelerine ve İhtisas komisyon üyelerine 2020 yılında verilecek huzur haklarının tespiti görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Gündem 2: 5393 sayılı Belediye kanununun 25. Maddesi gereğince 2019 yılının gelir ve giderleri ile Mali hizmetlerin denetimi için denetim komisyon üyeleri gizli oyla yapılarak yapılan oylama sonunda denetim komisyon üyeliklerine Erol Parlak, Ahmet Uğurlu, Halil Aker, Tayfur Altıntaş, Dündar Mehmet Taşçı seçildiler.

Gündem 3: Belediyemize ait hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinin onaylanması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 4: 2020 yılı için Zabıta Personelinin fazla mesai ücretleri görüşülerek üst sınır teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5: 2020 yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6: İlçemiz çeşitli mahallelerinde Belediyemize ait gayrimenkul satışlarının yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 7: İlçemiz Akçayazı mahallesi Gökbayram ve Sadık İncekara Yaylasında 111 ada 1 nolu mera parselin İmar Planında kalan kısmında, 4342 sayılı mera kanununun 14’üncü maddesi doğrultusunda mera vasfının kaldırılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 8: İlçemiz Müftülüğü ’ne bağlı bulunan Mehmet Akif Erkek Kur-an Kursu’nda Usta Öğreticilik yapan Hasan Özad, İsmail Karakul ve Veliddin Şevki Çelebi’ye ödül verilip verilmeyeceği hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 9: İlçemiz İsmetpaşa mahallesindeki Belediyemize ait olan 466 adada bulunan parka Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 10: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Greyder ihtiyaç olduğundan söz konusu aracın alınması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ocak ayı Meclis Toplantısı başka gündem maddesi olmadığından dolayı oturumun kapanması oy birliği ile kabul edildi.