KARAPINAR BELEDİYESİ 2021‘NİN İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Karapınar Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı 05.01.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın Başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce TBMM tarafından kullanılmakta olan bir adet otobüsün bedelsiz alınma hususu ek gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye kanunun 20. maddesine istinaden Ocak ayı olağan toplantısı gündem maddeleri şöyle;

Gündem 1: Zabıta Personelinin Fazla Mesai Ücretleri görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 2: Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin Alacağı Ücretin Belirlenmesi hususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Gündem 3: Denetim Komisyonu Seçimi gizli oyla yapılarak Erol Parlak, Ahmet Uğurlu, Şenel Küçükdurmuş, Tayfur Altıntaş, M.Dündar Taşçı seçildiler.


Gündem 4: 2021 Yılı Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi hususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Gündem 5: Koronavirüs ( Covid-19 ) Önlemleri Kapsamında Taşınmaz Kira Hususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6: İlçenin Sırnık, Kulfel, Oymat, Akyayla, Vahapobası ve Büyük Çiçek Yaylalarında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması Hususu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 7: TBMM tarafından kullanılmakta olan bir adet otobüsün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve hibe olarak alınması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.Ocak ayı Meclis Toplantısı 2.Bileşimi 12 Ocak 2020 Salı günü saat 13.00 da toplanmak üzerek 1. Bileşiminin kapanması oy birliği ile kabul edildi.