KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karapınar Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince Kasım ayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 03.11.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Meclis Salonunda gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın Başkanlığında toplandı.

Gündem Maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce ek gündem maddesinin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f bendi gereğince Belediyemizin 2021 yılı ücret tarifeleri görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Ek Gündem Maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61. maddesi hükümlerine istinaden ödeneği yetişmeyen birimlere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “ek ödenek” başlıklı 37. Maddesi gereğince ek bütçe yapılması hususunda karar alınması görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Birleşime 15 dakikalık ara verildikten sonra Plan Bütçe Komisyondan gelen rapor okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantı kapanışı oy birliği ile kabul edildi.