Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Karapınar Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.Maddesi gereğince Mayısayı Olağan Toplantısını yapmak üzere 07.05.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30 da Belediye Meclis Salonunda günden maddelerini görüşmek üzere Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın Başkanlığında toplandı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisine 5 asil 5 yedek üye seçimi gizli oyla yapıldı. 5 asil üye, İsmail Demirel, Celil Sezer, Halil İbrahim Yılmaz, Muammer Danışık, Rasıh Yazgan seçildiler. Murakabe Heyetine gizli oyla yapılan seçimde 4 asil üye, Nihat Zengin, Doğan Yarımoğlu, Mehmet Kaynak, Mehmet Kurum seçildiler. 

2018 Mali Yılı kesin hesabı görüşülmesine geçilerek Plan Bütçe Komisyonu'na sevkine oy birliği ile kabul edildi.  

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 7.Fırkasına göre Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker'in maaşı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Fatih Mahallesinde 2244 Ada 1 Nolu Parsel de bulunan Camii alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesi görüşülerek İmar Komisyonuna Sevki oy birliği kabul edildi.

Adalet Mahallesinde 332 Ada 8 Parsel de bulunan İlkokul alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesi görüşülerek İmar Komisyonuna Sevki oy birliği ile karar verildi.

Fevzipaşa Mahallesinde Bacanak Ören Yaylasında yaya yolu düzenlenmesi görüşülerek İmar Komisyonuna Sevki oy birliği ile kabul edildi. Görüşülecek gündem maddesi kalmadığından Mayıs ayı  2.Bileşiminin 10.05.2019 Cuma Saat:14.30 da toplanılmasına ve Mayıs ayı birinci bileşiminin kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

MUSA CEYHAN